Thông Tin Truyện

Thanh Hành Đăng

Dịch/Edit:

B3 (Bạch Bách Bon)

Nguồn:

bachbon.wordpress.com

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

447

Thanh Hành Đăng

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt
Lấy các yêu quái trong truyền thuyết của Nhật Bản làm nhân vật chính. Mỗi một yêu quái là một câu chuyện.

Tôi tin tưởng tư duy của yêu quái đơn giản hơn nhiều so với nhân loại: đơn giản đợi chờ, đơn giản cố chấp, đơn giản yêu…

 Bình luận truyện