Thông Tin Truyện

Đồ Sơn Ca

Dịch/Edit:

B3 (Bạch Bách Bon)

Nguồn:

bachbon.wordpress.com

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

173

Đồ Sơn Ca

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt
Đây là tuyển tập nhiều truyện ngắn.

Mỗi câu chuyện được viết về những nhân vật khác nhau.

 Bình luận truyện